ALPHA BANK  Сума на кредита:

5000 150 000

Брой години:

5 30

Фиксиран период:

3
5
7
10
МЕСЕЧНА ВНОСКА за фиксирания период:
МЕСЕЧНА ВНОСКА за останалия срок:
Общо погасена сума:
Главница:
Лихва:
Общо:
Стойността на 3M EURIBOR е 0.212% към дата 27.03.2013 г.
  Затвори