Валутни курсове и референтни индекси: 21.11.2014

3 мес. SOFIBOR 0.664

6 мес. SOFIBOR 1.184

3 мес. EURIBOR 0.081

6 мес. EURIBOR 0.181

CHF/BGN BUY 1.6045 SELL 1.6485

EUR/BGN BUY 1.9500 SELL 1.9610

GBP/BGN BUY 2.4079 SELL 2.4779

USD/BGN BUY 1.5385 SELL 1.5785

 

 

 

 Начало | Физически лица | Ипотечни кредити | Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Предназначение на Перфекто

Има ли жилищен кредит с перфектна комбинация от ниски лихвени нива, прозрачни условия и предвидимост при изплащането?

Проверете условията по Alpha Перфекто - жилищният кредит, който предлага ниски лихви, ясни процедури и най-дългия срок с фиксиран лихвен процент на пазара - до 10 г.

Alpha Жилищен кредит Перфекто Ви дава възможността да планирате дългосрочно семейния бюджет, защото предлага сигурност и предвидимост на месечните вноски с фиксиран лихвен процент за период от 3 г., 5 г., 7 г. и 10 г. За да бъдете спокойни в новия си дом.

Alpha Жилищен кредит Перфекто е предназначен за:

 • покупка на жилищен имот
 • покупка на жилищен имот и довършителни работи/ремонт
 • рефинансиране на жилищни кредити

Принтирай

Предимствата на Перфекто

 • Фиксиран лихвен процент за първите 3, 5, 7 или 10 години от кредита в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента
 • Стабилност и предвидимост на месечните вноски
 • Прозрачно образуване на променливия лихвен процент – на база пазарен индекс 3M EURIBOR след изтичане на периода с фиксиран лихвен процент
 • Без такси и комисиони за кандидатстване и одобрение, за усвояване и за управление
 • Възможност за индивидуално договаряне при нужда от по-голям размер на кредита
 • Сигурност и спокойствие при включване в програма Alpha Защита на плащанията
 • Предварително одобрение, валидно 3 месеца
 • Отстъпки при ползване на други банкови продукти и услуги

Принтирай

Параметри на Перфекто

Размер - от 5000 до 150 000 евро

Срок - до 30 години

Валута на кредита - eвро

Гратисен период - до 6 месеца

 

Лихвени условия:

 • Фиксиран лихвен процент за 3, 5, 7 или 10 години, както следва:
Период с фиксиран
лихвен %
Фиксиран
лихвен %
Променлив лихвен %
за остатъка от срока
3 г. 6.40% 5.85%+ 3M EURIBOR
5 г. 6.70% 6.35%+ 3M EURIBOR
7 г. 6.90% 6.35%+ 3M EURIBOR
10 г. 7.20% 6.35%+ 3M EURIBOR

Лихвените проценти са валидни при сключен договор за превод на работна заплата между фирма работодател и банката с пакет Payroll Premium Gold и при ползване на Alpha пакет Удобство, който включва дебитна карта, активно Alpha Уеб Банкиране, абонамент за 2 комунални плащания на месец и основен пакет Alpha SMS известия.

Възможност за допълнителна отстъпка от 0.15% от променливия лихвен процент при сума на кредита до 50% от стойността на имота, приет за обезпечение, съгласно оценката на лицензиран експерт оценител.
Посочените лихвени проценти се изчисляват на годишна база.

Условията са валидни при избор на кредитополучателя да сключи договор за кредит съгласно чл. 11, ал.5, т. 2 от Закона за потребителския кредит (ЗПК), при който при принудително изпълнение кредитополучателят носи отговорността по чл.133 от Закона за задълженията и договорите.

Условията са валидни и при избор на кредитополучателя да сключи договор за кредит съгласно чл.11, ал.5, т.1 от ЗПК, при който банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от кредитополучателя със съгласие на банката при сключване на застраховка Alpha Защита на плащанията.

 

Изберете Вашия нов дом с Alpha Перфекто! Възползвайте се от промоционалните условия при кандидатстване до 16.01.2015г.:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение
 
Такси и комисиони
 • Комисиона при предсрочно погасяване
  • 1% върху предсрочно погасената сума за първите 12 месеца
 • Такса за оформяне на документи по ипотека – 50 евро
  Без такса за оформяне на документи по ипотека при цел на кредита рефинансиране.
 • Такса за пазарна оценка на обезпечението: Ценова листа за оценка на обезпечения
 

Усвояване на кредита:

 • При цел на кредита покупка: еднократно или на няколко транша, съгласно индивидуалния договор за кредит
 • При цел на кредита рефинансиране: еднократно по обслужващата банкова сметка на кредита, който ще бъде рефинансиран

Първото усвояване на суми от кредита става след учредяване на ипотека в полза на банката

 

Начин на погасяване:

 • Анюитетни вноски Гратисен период – до 6 месеца;
 • При избор на гратисен период от клиента ежемесечно се заплащат само лихвите по кредита
 

Обезпечение:

 • Първа по ред ипотека върху жилищен недвижим имот, който е с етап на завършеност на строителството не по-рано от издаден Констативен Акт - Образец 15 и за който е издадено удостоверение за степен на завършеност на етап „груб строеж”
 • Банката има право да изиска допълнителни обезпечения
 

Имуществена застраховка:

Застраховката на обезпечението следва да бъде в полза на Alpha Bank България с покрити всички застрахователни рискове, определени от банката
 

Документи:

 

Предварително одобрение:

Аlpha Bank дава възможност на своите клиенти да получат предварително одобрение за Alpha Жилищен Кредит Перфекто на база предоставени документи за доход. Предварителното одобрение е валидно 3 месеца и по този начин клиентите разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия имот. Предварителното одобрение не обвързва банката да предостави на кредитоискателя окончателно такова.

ГПР е 6.36% за покупка в размер на 40 000 евро, срок на погасяване 20 години, с годишен фиксиран лихвен процент от 6.40% за първите 3 години и с годишен лихвен променлив лихвен процент за останалия срок в размер на 3М EURIBOR + надбавка от 5.85%, такса за оформяне на документи по ипотека от 50 евро. Общата дължима сума е 69 544.92 евро, а размерът на вноските е 297.88 евро през първите три години и 288.09 евро през останалия период на кредита. Стойността на 3M EURIBOR, валиден за дата 20.10.2014 г. е 0.081%

В ГПР не са включени разходи за оценка и застраховка на имота, които се изискват и са за сметка на кредитополучателя.

Принтирай

Промоции по Alpha Жилищен Кредит Перфекто

Изберете Вашия нов дом с Alpha Перфекто. Промоционални условия при кандидатстване до 16.01.2015 г.:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение

Принтирай

Кредитен калкулатор

Сума на кредита:

5000 150 000

Брой години:

5 30

Фиксиран период:

3
5
7
10
МЕСЕЧНА ВНОСКА за фиксирания период:
МЕСЕЧНА ВНОСКА за останалия срок:
Общо погасена сума:
Главница:
Лихва:
Общо:
Стойността на 3M EURIBOR е 0.202% към дата 14.07.2014 г.

Принтирай

Copyright Alpha Bank 2014