Представяне на нова функционалност в Alpha Уеб Банкиране
В желанието ни да отговорим на очакванията на нашите клиенти, представяме новата функционалност на Alpha Уеб Банкиране - „ПРЕИМЕНУВАНЕ НА СМЕТКИ“.


Новата функционалност може да бъде използвана от Екран „СМЕТКИ И ОПЕРАЦИИ“ >> Меню „СМЕТКИ“ >> Подменю „ПРЕИМЕНУВАНЕ НА СМЕТКИ“
Валутни курсове и референтни индекси: 19.12.2014

3 мес. SOFIBOR 0.661

6 мес. SOFIBOR 1.184

3 мес. EURIBOR 0.081

6 мес. EURIBOR 0.178

CHF/BGN BUY 1.6003 SELL 1.6443

EUR/BGN BUY 1.9500 SELL 1.9610

GBP/BGN BUY 2.4521 SELL 2.5221

USD/BGN BUY 1.5718 SELL 1.6118

 

 

 

 Начало | Физически лица | Ипотечни кредити | Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Предназначение на Перфекто

Има ли жилищен кредит с перфектна комбинация от ниски лихвени нива, прозрачни условия и предвидимост при изплащането?

Проверете условията по Alpha Перфекто - жилищният кредит, който предлага ниски лихви, ясни процедури и най-дългия срок с фиксиран лихвен процент на пазара - до 10 г.

Alpha Жилищен кредит Перфекто Ви дава възможността да планирате дългосрочно семейния бюджет, защото предлага сигурност и предвидимост на месечните вноски с фиксиран лихвен процент за период от 3 г., 5 г., 7 г. и 10 г. За да бъдете спокойни в новия си дом.

Alpha Жилищен кредит Перфекто е предназначен за:

 • покупка на жилищен имот
 • покупка на жилищен имот и довършителни работи/ремонт
 • рефинансиране на жилищни кредити

Принтирай

Предимствата на Перфекто

 • Без такси и комисиони – за кандидатстване и одобрение, за усвояване и за управление
 • Фиксиран лихвен процент за първите 3, 5, 7 или 10 години от кредита в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента
 • Стабилност и предвидимост на месечните вноски
 • Прозрачно образуване на променливия лихвен процент – на база пазарен индекс 3M EURIBOR след изтичане на периода с фиксиран лихвен процент
 • Сигурност и спокойствие при включване в програма Alpha Защита на плащанията
 • Предварително одобрение, валидно 3 месеца
 • Без такса за оформяне на документи по ипотека при цел на кредита рефинансиране
 • Гратисен период до 6 м. – ежемесечно се заплащат само лихвите по кредита

Принтирай

Параметри на Перфекто

 • Срок – до 30 години
 • Валута на кредита – eвро
 • Гратисен период – до 6 месеца
 • Фиксиран годишен лихвен процент – до 10 г.
  • 5,90 % – за 3 години
  • 6,10% – за 5 години
  • 6,20% – за 7 години
  • 6,30% – за 10 години:
 • Променлив годишен лихвен процент след фиксирания период
  • 5,40%1 + 3М EURIBOR
  • 5.55%2 + 3M EURIBOR 

Възможност за отстъпка от 0.15% от променливия лихвен процент при сума на кредита до 50% от стойността на имота, приет за обезпечение, съгласно оценката на лицензиран експерт оценител.

Посочените лихвени проценти се изчисляват на годишна база.

Условията са валидни при: 1) сключена застраховка Alpha Защита на плащанията 2) ползване на Alpha пакет Удобство, който включва дебитна карта, Активно Alpha Уеб Банкиране, абонамент за две комунални плащания на месец и основен пакет Alpha SMS известия 3) избор на клиента да сключи договор за кредит при условията на чл. 11, ал. 5, т. 2 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).

1 Лихвени условия при сключен договор за превод на работна заплата между фирма работодател и банката с пакет Payroll Premium Gold

2 Лихвени условия при индивидуален ежемесечен превод на работна заплата в Alpha Bank

 

Изберете Вашия нов дом с Alpha Перфекто! Възползвайте се от промоционалните условия при кандидатстване до 16.01.2015г.:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение

Такси и комисиони

 • Комисиона при предсрочно погасяване
  • 1% върху предсрочно погасената сума за първите 12 месеца
 • Такса за оформяне на документи по ипотека – 50 евро
 • Без такса за оформяне на документи по ипотека при цел на кредита рефинансиране
 • Такса за пазарна оценка на обезпечението: Ценова листа за оценка на обезпечения

Усвояване на кредита:

 • При цел на кредита покупка: еднократно или на няколко транша, съгласно индивидуалния договор за кредит
 • При цел на кредита рефинансиране: еднократно по обслужващата банкова сметка на кредита, който ще бъде рефинансиран

Първото усвояване на суми от кредита става след учредяване на ипотека в полза на банката.

Начин на погасяване:

 • Анюитетни вноски Гратисен период – до 6 месеца
 • При избор на гратисен период от клиента ежемесечно се заплащат само лихвите по кредита

Обезпечение:

 • Първа по ред ипотека върху жилищен недвижим имот, който е с етап на завършеност на строителството не по-рано от издаден Констативен Акт - Образец 15 и за който е издадено удостоверение за степен на завършеност на етап „груб строеж”
 • Банката има право да изиска допълнителни обезпечения

Имуществена застраховка:

Застраховката на обезпечението следва да бъде в полза на Alpha Bank България с покрити всички застрахователни рискове, определени от банката.

Документи:

Предварително одобрение:

Аlpha Bank дава възможност на своите клиенти да получат предварително одобрение за Alpha Жилищен Кредит Перфекто на база предоставени документи за доход. Предварителното одобрение е валидно 3 месеца и по този начин клиентите разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия имот. Предварителното одобрение не обвързва банката да предостави на кредитоискателя окончателно такова.

ГПР е 6.57% при Alpha жилищен кредит Перфекто с пакет Payroll Premium Gold за покупка в размер на 40 000 евро, срок на погасяване 20 години, с годишен фиксиран лихвен процент от 5.90% за първите 3 години и с годишен променлив лихвен процент за останалия срок в размер на 3М EURIBOR + надбавка от 5.40%, такса за оформяне на документи по ипотека от 50 евро и застраховка Alpha Защита на плащанията. Общата дължима сума е 70 690.55 евро, а размерът на вноските е 301.60 евро през първите три години и 293.05 евро през останалия период на кредита. Стойността на 3M EURIBOR, валиден за дата 20.11.2014 г., е 0.081%. Стойността е обявена два работни дни преди посочената дата на валидност и подлежи на актуализация на всеки тримесечен период от датата на усвояване на кредита.

В ГПР не са включени разходи за оценка и застраховка на имота, които се изискват и са за сметка на кредитополучателя.

Принтирай

Промоции по Alpha Жилищен Кредит Перфекто

Изберете Вашия нов дом с Alpha Перфекто. Промоционални условия при кандидатстване до 16.01.2015 г.:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение

Принтирай

Кредитен калкулатор

Сума на кредита:

5000 150 000

Брой години:

5 30

Фиксиран период:

3
5
7
10
МЕСЕЧНА ВНОСКА за фиксирания период:
МЕСЕЧНА ВНОСКА за останалия срок:
Общо погасена сума:
Главница:
Лихва:
Общо:
Стойността на 3M EURIBOR е 0.202% към дата 14.07.2014 г.

Принтирай

Copyright Alpha Bank 2014