Валутни курсове 16.04.2014:

CHF/BGN BUY 1.5858 SELL 1.6298

EUR/BGN BUY 1.9500 SELL 1.9590

GBP/BGN BUY 2.3409 SELL 2.3929

USD/BGN BUY 1.3954 SELL 1.4354

 

 

 

 

Начало | Физически лица | Ипотечни кредити | Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Аlpha Жилищен Кредит Перфекто

Предназначение на Перфекто

 • за покупка на жилищен имот
 • за покупка на жилищен имот и довършителни работи/ремонт
 • за рефинансиране на жилищни кредити

Принтирай

Предимствата на Перфекто

 • Фиксиран лихвен процент за първите 3, 5, 7 или 10 години от кредита в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента
 • Прозрачно образуване на лихвата след фиксирания период на база на 3М Юрибор
 • Сигурност, стабилност и предвидимост на месечните вноски
 • Изключителни промоционални условия
 • Отстъпки при ползване на други банкови продукти и услуги

 

Принтирай

Параметри на Перфекто

Размер - от 5000 до 150 000 евро

Срок - до 30 години

Валута на кредита - eвро

Гратисен период - до 6 месеца

 

Лихвени условия:

 • Фиксиран лихвен процент за 3, 5, 7 или 10 години, както следва:
Период с фиксиран
лихвен %
Фиксиран
лихвен %
Плаващ лихвен %
за остатъка от срока
3 г. 6.40% 6.00%+ 3m EURIBOR
5 г. 6.70% 6.50%+ 3m EURIBOR
7 г. 6.90% 6.50%+ 3m EURIBOR
10 г. 7.20% 6.50%+ 3m EURIBOR

Посочените лихви са валидни при ползване на Alpha Ипотечен пакет (включващ използване на услугите: превод на работна заплата, дебитна карта, активно Уеб банкиране и абонамент за 2 комунални плащания). Възможност за допълнителна отстъпка 0.15% от плаващия лихвен процент при сума на кредита до 50% от стойността на имота, приет за обезпечение, съгласно оценката на лицензиран експерт оценител.
Посочените лихвени проценти се изчисляват на годишна база.

 

Промоционални условия за отпускане на Alpha Жилищен Кредит Перфекто:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение
 • Без комисиона за усвояване
 • Без месечна комисиона за управлениe
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства през целия период на кредита
 • Такса за оформяне на документи по ипотека - 50 евро с вкл. ДДС
 • Стандартна комисиона за предсрочно погасяване – 2.5% върху предсрочно погасената сума по време на периода с фиксиран лихвeн процент и 1.5% след изтичането на този период
 

Усвояване на кредита:

 • При цел на кредита покупка: еднократно или на няколко транша, съгласно индивидуалния договор за кредит
 • При цел на кредита рефинансиране: еднократно по обслужващата банкова сметка на кредита, който ще бъде рефинансиран

Първото усвояване на суми от кредита става след учредяване на ипотека в полза на Банката

 

Начин на погасяване:

 • Анюитетни вноски Гратисен период – до 6 месеца;
 • при избор на гратисен период от клиента ежемесечно се заплащат само лихвите по кредита
 

Обезпечение:

 • Първа по ред ипотека върху жилищен недвижим имот, който е с етап на завършеност на строителството не по-рано от издаден Констативен Акт - Образец 15
 • Банката има право да изиска допълнителни обезпечения
 

Имуществена застраховка:

Застраховката на обезпечението следва да бъде в полза на Alpha Bank България с покрити всички застрахователни рискове, определени от Банката
 

Документи:

 

Предварително одобрение:

 • Банката дава възможност на своите клиенти да получат предварително одобрение за Alpha Жилищен Кредит Перфекто на база предоставени документи за доход. Предварителното одобрение е валидно 3 месеца и по този начин клиентите разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия имот.

Примерен Годишен процент на разходите за Alpha Жилищен кредит „Перфекто”:
При кредит в размер на 40 000 евро за 20 години с годишен фиксиран лихвен процент от 6.40% за първите 3 години и годишен плаващ лихвен процент за останалия срок в размер на 3М EURIBOR + надбавка от 6.00% – ГПР е 6.86% при ползване на „Alpha Ипотечен пакет” към кредита, който включва следните продукти и услуги: дебитна карта, превод на работна заплата, активно Уеб банкиране, 2 комунални плащания. ГПР включва разходи за изготвяне на документи за ипотека на имота, разходи за оценка на имота, застраховка „Имот” за срока на кредита и разходи за „Alpha Ипотечен пакет”. Общата дължима сума е 72 303.27 евро, а размерът на вноските е 297.88 евро през първите три години и 296.05 евро през останалия период на кредита. Стойността на 3M EURIBOR към дата 03.04.2014 г. е 0.313%.

Принтирай

Промоции по Alpha Жилищен Кредит Перфекто

Промоционални условия:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение
 • Без комисиона за усвояванe
 • Без месечна комисиона за управлениe
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства през целия период на кредита
 • Стандартна комисиона при предсрочно погасяване – 2.5% върху предсрочно погасената сума по време на периода с фиксиран лихвeн процент и 1.5% след изтичането на този период

Условия при прехвърляне на съществуващи жилищни кредити:

 • Без такси за кандидатстване и одобрение
 • Без комисиона за усвояване на кредита
 • Без месечна комисиона за управлениe
 • Без такса за оформяне на документи по ипотека
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства през целия период на кредита
 • Осигуряване на средства за покриване на разходите, свързани с рефинансирането на кредитната експозиция като част от новоусвоения кредит

Принтирай

Кредитен калкулатор

Сума на кредита:

5000 150 000

Брой години:

5 30

Фиксиран период:

3
5
7
10
МЕСЕЧНА ВНОСКА за фиксирания период:
МЕСЕЧНА ВНОСКА за останалия срок:
Общо погасена сума:
Главница:
Лихва:
Общо:
Стойността на 3M EURIBOR е 0.313% към дата 03.04.2014 г.

Принтирай

 

Copyright Alpha Bank 2014