Валутни курсове и референтни индекси: 05.02.2016

3 мес. SOFIBOR 0.2

6 мес. SOFIBOR 0.479

3 мес. EURIBOR -0.162

6 мес. EURIBOR -0.096

CHF/BGN BUY 1.6869 SELL 1.8269

EUR/BGN BUY 1.9500 SELL 1.9610

GBP/BGN BUY 2.4711 SELL 2.6111

USD/BGN BUY 1.7064 SELL 1.7864

 

 

 

 Начало | Уеб банкиране

Уеб банкиране


Нови вальори за изходящи международни преводи през платформата за Уеб банкиране

Считано от 29.06.2015 влизат в сила нови условия за изпъление на изходящи валутни преводи във валути евро и щатски долари, получени за изпълнение до 11:30ч. през платформата за Уеб банкиране на Alpha Bank България:

 • За валута евро: Експрес (T+1); ТОМ (T+2); СПОТ (Т+3)
 • За валута щатски долари: Експрес (T+2); ТОМ (T+3); СПОТ (Т+4)                    

– Дата на осчетоводяване на превода и неговото излъчване

Alpha Уеб Банкиране е системата за онлайн банкиране на Alpha Bank България.
Чрез Alpha Уеб Банкиране можете сигурно и спокойно да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата,
без да се съобразявате с работното време на обслужващия Ви офис.

Може да извършвате:

 • преводи от всякакъв вид в лева и валута в страната и чужбина
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки и други задължения
 • разкриване на депозити
 • погасяване на месечни вноски по съществуващи кредити и кредитни карти
 • заплащане на сметки за комунални услуги
 • безкасова покупко-продажба на валута и много други.

Alpha Уеб Банкиране предоставя високи нива на сигурност чрез криптиране на информациата с SSL протокол, както и чрез регламентиран достъп с потребителско име и парола, необходими за извършване само на справки (Пасивно банкиране) и чрез токен устройство, необходимо за извършване на всякакъв вид трансакции (Активно банкиране).
Alpha Уеб Банкиране може да заявите във всеки един удобен за Вас офис на Alpha Bank България в страната.

За да управлявате по-лесно финансите си с Alpha Уеб Баникране, препоръчваме да използвате браузър Internet Explorer.
За допълнително съдействие, свържете се с нас на тел: 02 / 810 34 34 или e-mail: webbanking@alphabank.bg

Бихме желали да Ви информираме, че по никакъв повод Alpha Bank не би изискала от Вас лични данни или паролата Ви за достъп (по телефона или електронната поща). Това е строго лична информация и не трябва да я разкривате пред никого. Предупреждаваме клиентите си да не предоставят подобна информация при никакви обстоятелства, дори ако данните се изискват чрез Интернет сайт, който съдържа логото или наподобява оригиналния сайт на Alpha Bank. Препоръчваме такива електронни писма и подобни на тях да се изтриват веднага. 

За достъп до системата за Уеб Банкиране, използвайте само web.alphabank.bg или официалния уеб сайт на Alpha Bank
(www.alphabank.bg). Никога не следвайте линкове от други уеб сайтове или търсачки, както и линкове, изпратени Ви по e-mail.

Създаването и използването на сигурна парола е важна част от използването на Alpha Уеб Банкиране. Вашата парола
трябва да съдържа:

 • между 8 и 12 символа
 • най-малко една главна буква
 • най-малко една малка буква
 • най-малко две цифри

От съображение за сигурност не използвайте някое от следните:

 • лична информация като имена и рождени дати
 • модели на клавиатурата като QWERTY или 12345, особено избягвайте поредици от числа в ред
 • повторение на знаци като например mmmm3333
 • същата парола, която използвате за друго приложение

Съвети, които ще Ви помогнат да запомните Вашата парола:

 • създайте уникален акроним на изречение или фраза, която искате
 • включете фонетични заместители, като например "Luv2Laf" за "Love to laugh" (“Обичам да се смея”)
 • разбъркайте сричките в думата като например “cetenSe” за „Sentence“

Ако сте забравили Вашата парола, заповядайте в най-близкия офис на Alpha Bank България.

За да получите новата си парола е необходимо да предоставите лична карта или паспорт, издадени от държавата по националност, идентифициращи самоличността Ви.

Съгласно Политиката за сигурност на Alpha Bank България, конфиденциална информация (вклч. пароли) не се предоставя по електронен път.

КАКВО Е ALPHA УЕБ БАНКИРАНЕ?
Alpha Уеб Банкиране е Уеб-базирана платформа, която Ви осигурява бърз и сигурен начин за управление на средствата. Банкирането предлага богат избор от услуги, ниски цени на операции и възможност за лесно управление на средствата.
Какво мога да правя с Alpha Уеб Банкиране?
 • Преводи в местна и чуждестранна валута в страната и чужбина
 • Прехвърляне на средства между собствени сметки
 • Бързо и лесно откриване на депозит
 • Плащане на сметки за комунални услуги 
 • Покупко-продажба на валута
 • Проследяване на салдо и движения по сметки, както и хронология на извършените операции
 • Погасяване на вноска по кредит и кредитна карта
Какви са преимуществата на Alpha Уеб Банкиране?
 • Лесно и удобно достъпвате сметките си по всяко време, от всяка точка на света
 • Организирате и контролирате средствата си в удобен и лесен формат
 • По-ниски такси за преводите, наредени по електронен път, в сравнение с тези, извършени в клоновете на банката
 • Сигурни преводи и плащания, гарантирани чрез използването на токен устойство за оторизация на транзакциите
Какви нива на достъп има Alpha Уеб Банкиране?
 • Пасивно ниво на достъп – само за информация по салда и движения по сметки
 • Активно ниво на достъп – извършване на всички видове транзакции по електронен път
Има ли такса за регистрация и/или месечна такса за поддръжка на Alpha Уеб Банкиране?
 • Регистрирацията за използване на услугата Пасивно Уеб Банкиране е безплатна
 • Регистрирацията за използване на услугата Активно Уеб Банкиране се заплаща еднократно на стойност 30 лв.
Как да се регистрирам?
За да се регистрирате за услугата Alpha Уеб Банкиране, е необходимо да посетите най-близкия офис на банката и да попълните заявление.
Колко време след регистрацията мога да използвам услугата?
Може да използвате услугата, в рамките на два работни дни, след подаване на заявлението.
Какъв браузър да използвам?
Най-сигурен достъп до Alpha Уеб Банкиране осигурява браузър Microsoft Internet Explorer.
Какви могат да са причините да не успея да вляза в Alpha Уеб Банкиране?
 • Липса на Интернет връзка
 • Генерирано грешно потребителско име или парола
 • Използване на различен браузър от Internet Explorer
Какво да направя, ако забравя потребителското си име или парола?
 • В случай, че забравите потребителското си име, моля, свържете се с нас на тел: 02 / 810 34 34
 • В случай, че забравите паролата си, трябва лично, или чрез упълномощено лице да посетите най-близкия офис на банката
Кога уеб акаунтът ми се заключва и какво трябва да направя, за да го отключа?
Ако три пъти последователно въведете грешна парола, системата ще заключи Вашия акаунт. За да го отключите, е необходимо да се свържете с администратор от Банката на телефон 02/ 810 34 34.
Защо след въвеждане на потребителското име и парола, написаното върху тези полета се изтрива автоматично и нищо не се случва?
Имате отворени повече от един прозорец за вход към Уеб Банкирането. Затворете ги и опитайте отново.
Мога ли да спра превод, в случай че вече е потвърден?
В случай, че преводът Ви вече е потвърден, моля незабавно позвънете на обслужващия Ви офис.
Защо осчетоводяването на транзакциите се отразява по-късно по сметката ми?
Необходимо е технологично време, за да се получи и обработи информация за транзакции, направени с дебитни карти, издадени от банката. Когато плащането е в чужбина, е необходимо повече време за осчетоводяване на дадената транзакция. Докато това се случи, плащането стои като "блокирана сума", която виждате в "Наличност по сметки". Сметката все още не е дебитирана, но средствата са изтеглени.
Възможно ли е иницииране на плащане с бъдеща дата?
Иницииране на плащане с бъдеща дата не е възможно.
Възможна ли е оторизация на плащания, след часовете за изпълнение на съответния тип преводи?
Да, отозирация на преводи е възможна по всяко време, без значение от часа и датата на иницииране на транзакцията.
Мога ли да закрия сметка през Alpha Уеб Банкиране?
През Alpha Уеб Банкиране няма опция за закриване на сметка. Това е операция, която се осъществява единствено в офис на Банката.
Какво трябва да направя, ако желая да инициирам превод между мои собствени сметки, открити в Alpha Bank?
За преводи между Ваши собствени сметки е необходимо да използвате меню „Преводи” – „Вътрешен превод”. Сумата на превода трябва да е във валута, съответстваща на валутата на сметката на бенефициента.
Какво представлява и за какво се използва токен устройството?
Това устройство се използва за иницииране на транзакции, посредством Alpha Уеб Активно Банкиране. Това е малко електронно хардуерно устройство за генериране на еднократни пароли, което гарантира висока сигурност и удобство при извършване на електронни разплащания. След като се активира, устройството се свързва с профила на съответния клент. Устройството има малък екран и бутон за генериране на пароли. При всяко натискане на бутона, се генерира нов код, посредством сложен алгоритъм. Случайно генерираният 6-цифрен код, се използва като допълнителна идентификация, преди създаване на всяка активна транзакция. Кодът е свързан с профила на клиента и може да се използва само и единствено от този клиент. Кодовете, генерирани от устройството, са еднократни, което означава, че един код се използва за нареждането на една единствена транзакция. Кодът, който се появява на екрана на устройството, трябва да се въведе преди извършване на транзакцията.
Защо при иницииране на превод, системата не възприема паролата, генерирана от Токен устройството?
 • Токенът не е активиран. Отидете в меню „Услуги и информация” – „Токени” – „Активиране”, въведете две последователно генерирани пароли от токен устройството и натиснете бутона „Активирай”. След като получите съобщение, че токенът е успешно активиран, продължете с инициирането на превода.
 • Ако токенът не е използван повече от 2-3 седмици, е необходимо той да бъде синхронизиран от меню „Услуги и информация” – „Токени” –„Синхронизиране”. Въведете две последователно генерирани пароли от токен устройството и натиснете бутона „Синхронизирай”. След като получите съобщение, че токенът е успешно синхронизиран, продължете с инициирането на превода.
 • Токенът е заключен, поради многократно генерирани пароли, които не са използвани в системата за Уеб Банкиране. За отключване, следва да се свържете с администратор от Банката на телефон: 02/810 34 34.
Получавам съобщение, че паролата ми изтича на определена дата. Какво трябва да направя?
Можете да смените паролата си преди посочената в съобщението дата, след като влезете в личния си акаунт и отидете в меню „Администрация”. След изтичане на тази дата, системата ще Ви задължи да смените паролата си при първо успешно влизане. Политиката за сигурност на Банката изисква смяна на паролата за Уеб Банкирнане на всeки шест месеца.

Copyright Alpha Bank 2016